Frode Lima NSLEK-116 Stavanger 97169620 frode@siddis.as 08-06-2026
Kjell Inge Bugge Sandnes NSLEK-117 Ålesund 4746662701 kjell.inge.bugge.sandnes@aake.no 06-04-2027
Jon Meiholt NSLEK-118 Kristiansand 4795489587 jon.meiholt@kristainsand.kommune.no 06-04-2027
Christoffer Eidstø NSLEK-119 Marnardal 93840886 christoffer.eidsto@kristiansand.kommune.no 06-05-2027
Pawlos Bereketeab Afeworki NSLEK-120 Horten 4791280297 powlos12@gmail.com 13-05-2027
Geir Helge Blomli-Nicolaysen NSLEK-121 Flateby 4794191165 geir.helge.blomli@skan-kontroll.no 20-05-2027